Blog

Kompostowanie jest jedną z metod utylizacji biodegradowalnych odpadów, do których zalicza się np. resztki żywności oraz odpady zielone, takie jak gałęzie, skoszone trawy, obumarłe rośliny, czy też nasiona. Polega na tlenowym rozkładzie bioodpadów przez mikroorganizmy. W efekcie tego procesu powstaje tzw. kompost, czyli naturalny nawóz organiczny o dużych właściwościach odżywczych. Taka metoda unieszkodliwiania odpadów uznawana jest za szczególnie wartościową i ekologiczną.

pojemniki na odpady

Jednym z filarów dbałości o środowisko jest segregacja odpadów. O tym, że śmieci należy segregować, wiedzą już nawet dzieci. Nie wszyscy jednak są świadomi powodów, z jakich powinno się to robić. Są też i tacy, którzy błędnie uważają, że na nic zdaje się ich domowa segregacja skoro śmieci i tak lądują w jednej śmieciarce. Takie twierdzenie to mit, a sensu segregowania odpadów nie powinno się podważać. W dzisiejszym artykule wyjaśniamy, dlaczego segregacja ma znaczenie szczególnie w kontekście recyklingu.

puszki

Aluminiowe puszki w całości nadają się do recyklingu. Wystarczy po wypiciu napoju wyrzucić je do odpowiedniego pojemnika na odpady, by rozpocząć proces ich przetwarzania. Wprost z kontenerów puszki trafiają do firm, które zajmują się ich recyklingiem. Tam podlegają kolejnej segregacji, są oczyszczane z zanieczyszczeń i prasowane. Na każdym etapie ich recyklingu wykorzystuje się specjalistyczne maszyny, które zapewniają wysoką wydajność przetwarzania odpadów. Wśród tych, które odgrywają istotną rolę w recyklingu aluminium, wymienić można paczkarki do puszek.

worki

Worki na śmieci ułatwiają magazynowanie oraz segregowanie odpadów. Nawet dzieci wiedzą, że odpowiedni kolor worka przeznaczony jest do przechowywania konkretnych odpadów. Jednakże w gospodarstwach domowych nie wszyscy stosują się do tej klasyfikacji. Wciąż wiele osób nie segreguje odpadów, wrzucając śmieci różnego rodzaju do jednego kubła. Wówczas w workach ląduje zarówno plastik, papier, jak i odpady mokre. Segregację odpadów mieszanych mają ułatwiać rozrywarki worków. O tym, czy rzeczywiście tego rodzaju maszyny wpływają na efektywność procesu recyklingu, piszemy poniżej.

śmieci

Światowa produkcja tworzyw sztucznych w 2019 roku osiągnęła blisko 370 mln ton. Dane te niepokoją zwłaszcza ze względu na to, że plastik jest materiałem, którego rozkład trwa od 100 do nawet tysiąca lat. Zapotrzebowanie na tego rodzaju materiały niestety nie maleje i mimo zwiększonej świadomości ekologicznej oraz coraz częściej pojawiających się substytutów tworzyw sztucznych, ich produkcja wciąż utrzymuje się na wysokim poziomie. Rozwiązaniem, które ogranicza destrukcyjny wpływ plastiku na środowisko, jest recykling tworzyw sztucznych oraz ich właściwa utylizacja. Jednym z etapów przetwarzania tworzyw sztucznych jest ich rozdrabnianie. Warto wiedzieć, jakie tworzywa sztuczne kwalifikuje się do tego procesu.

odpady

Według danych GUS przeciętny Polak produkuje średnio 332 kg śmieci rocznie. Wynik ten jest znaczenie wyższy niż w poprzednich latach, a co więcej, szacuje się, że te liczby z roku na rok będą rosły. Niezwykle ważne jest więc nie tylko ograniczenie ilości odpadów, ale także ich właściwe magazynowanie i przetwarzanie. W trosce o środowisko w polskim i europejskim ustawodawstwie przyjęto dyrektywy, które szczegółowo regulują etapy gospodarowania odpadami oraz określają zasady ich recyklingu. Jednym z  takich etapów jest zgniatanie i paczkowanie odpadów, które poprzedzone odpowiednią segregacją śmieci, ułatwia ich magazynowanie oraz transportowanie do recyklerów. W zależności od rodzajów odpadów do zgniatania wykorzystywane są specjalne maszyny takie jak prasy i zgniatarki. 

kompostowanie

Produktem, który można otrzymać dzięki metodzie kompostowania, jest kompost - naturalny nawóz, który może być wykorzystywany między innymi w rolnictwie i ogrodnictwie. Może on powstawać zarówno w warunkach domowych, jak i przemysłowych.

prasowanie śmieci

Przetwarzanie i recykling odpadów to działania proekologiczne, które pomagają chronić środowisko naturalne. Niestety, składowanie dużych ilości folii, kartonów, butelek PET, tworzyw sztucznych, elementów drewnianych, gum czy tekstyliów może sprawiać pewne problemy – szczególnie w przypadku małych przedsiębiorstw, które nie dysponują odpowiednio dużą przestrzenią magazynową. Rozwiązaniem problemu przechowywania odpadów jest zmniejszenie ich objętości przy pomocy specjalistycznych pras kanałowych.

Separatory

Separatory to specjalistyczne maszyny, które służą do rozdzielania odpadów w celu ich dalszego wykorzystania lub utylizacji. Można je podzielić ze względu na to, jakie materiały i z użyciem jakiej technologii są w stanie oddzielać.

przesiewacz bębnowy

Przesiewacze bębnowe to urządzenia, które idealnie nadają się do pracy z różnymi materiałami – ziemią, kompostem, odpadami komunalnymi, węglem, kruszywem oraz biomasą. Największą zaletą przesiewaczy bębnowych jest prosta budowa oraz technologia wykonania. Szeroki wybór bębnów przesiewających pozwala na pracę z mocno zróżnicowanym materiałem. Często urządzenia pracują w obudowie pyłoszczelnej, która chroni je przed zepsuciem i pełni funkcję obudowy wyciszającej. Jakie są walory użytkowe przesiewaczy bębnowych i w jakich pracach możemy z nich korzystać?