Proces kompostowania

Produktem, który można otrzymać dzięki metodzie kompostowania, jest kompost - naturalny nawóz, który może być wykorzystywany między innymi w rolnictwie i ogrodnictwie. Może on powstawać zarówno w warunkach domowych, jak i przemysłowych.

 

Naturalne sposoby przetwarzania odpadów

 

Dzięki procesowi kompostowania możliwe jest ograniczenie produkcji odpadów. Zastosowanie tej metody pozwala na uzyskanie naturalnego nawozu wysokiej jakości.

Kompostowanie kontenerowe odpadów organicznych w skali przemysłowej odbywa się w specjalistycznych instalacjach dwuetapowo. Najpierw odpady trafiają do systemu zamkniętego z aktywnym napowietrzaniem w boksach lub kontenerach, a następnie do pryzm otwartych. System posiada ujęcie powietrza poprocesowego kierowanego na biofiltr z płuczką w celu ograniczenia uciążliwości związanych z emisją odorów. Kompostowanie bioodpadów w zamkniętym reaktorze przyspiesza proces kompostowania przez zoptymalizowane napowietrzanie, uwodnienie odpadów i kontrolę temperatury procesu. Do przesiewania kompostu stosuje się sita bębnowe pozwalające na podział strumienia na wybrane frakcje Kompostowanie w pryzmach otwartych odbywa się przy wspomaganiu maszynowym przy zastosowaniu  przerzucarki kompostu, która okresowo w sposób mechaniczny przemieszcza materiał w celu zwiększenia jego porowatości w pryzmie oraz poprawienia jego jednorodności. Pozwala to na uzyskanie w krótkim czasie kompostu o wysokich walorach ekologicznych i nawozowych. Indywidualne podejście do naszych Klientów umożliwia wykonanie urządzenia spełniającego wymagania w oparciu o specyficzne potrzeby użytkowników.

Produkowane przez nas urządzenia występują w dwóch wersjach podwozia: gąsienicowym oraz kołowym. Wytrzymała konstrukcja, łatwa obsługa, niskie koszty eksploatacyjne i nakłady od strony serwisowej to główne atuty naszych maszyn.

Kompostowanie pozwala na unieszkodliwienie odpadów także pod względem sanitarnym, poprzez sterowanie temperaturą procesu, zapewniającą higienizację także odpadów kuchennych.

Główny produkt procesu – kompost, może być wykorzystany jako nawóz organiczny w agrotechnice oraz przy rekultywacji i użyźnianiu gleb. Do podstawowych zalet metody kompostowania należy zaliczyć: możliwość zagospodarowania znaczących ilości odpadów ulegających biodegradacji, unieszkodliwienie odpadów pod względem sanitarno-epidemiologicznym, zmniejszenie ilości odpadów ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska, dostępność (techniczną i ekonomiczną) oraz stosunkowo łatwą eksploatację.