Techniki zgniatania odpadów w zależności od ich rodzaju

Według danych GUS przeciętny Polak produkuje średnio 332 kg śmieci rocznie. Wynik ten jest znaczenie wyższy niż w poprzednich latach, a co więcej, szacuje się, że te liczby z roku na rok będą rosły. Niezwykle ważne jest więc nie tylko ograniczenie ilości odpadów, ale także ich właściwe magazynowanie i przetwarzanie. W trosce o środowisko w polskim i europejskim ustawodawstwie przyjęto dyrektywy, które szczegółowo regulują etapy gospodarowania odpadami oraz określają zasady ich recyklingu. Jednym z  takich etapów jest zgniatanie i paczkowanie odpadów, które poprzedzone odpowiednią segregacją śmieci, ułatwia ich magazynowanie oraz transportowanie do recyklerów. W zależności od rodzajów odpadów do zgniatania wykorzystywane są specjalne maszyny takie jak prasy i zgniatarki. 

Rodzaje maszyn wykorzystywanych do zgniatania odpadów

Rynek oferuje wiele rodzajów pras do zgniatania odpadów, które dzielą się np. ze względu na kierunek zgniatania, ilość komór wykorzystywanych do tej czynności, sposób wiązania paczek, rodzaj napędu maszyny, formę zasypu odpadów, czy wykorzystywane technologie prasowania śmieci. Wśród tej pierwszej klasyfikacji wymienia się prasy pionowe i poziome. Drugi podział natomiast wyróżnia prasy jednokomorowe, wielokomorowe lub modele posiadające wymienne komory. Różnorodność  w sposobie wiązania paczek pozwala na wyodrębnienie pras z wiązaniem ręcznym (przy użyciu sznurka, taśmy lub drutu) bądź automatycznym (stosowanym w przypadku maszyn o wydajności kilkudziesięciu ton, które przystosowane są do zgniatania większej ilości odpadów).

W odniesieniu do rodzaju napędu znaleźć można prasy hydrauliczne, mechaniczne oraz pneumatyczne. Przy uwzględnieniu rodzajów zasypu dostępne są maszyny zgniatające umożliwiające zasyp odpadów od góry lub przez specjalne drzwiczki oraz zasyp ręczny bądź wykorzystujący specjalny podajnik. Odmienne technologie zgniatania z kolei klasyfikują prasy na maszyny wielokrotnego zasypu oraz jednokrotnego zasypu. Maszyny wielokrotnego zasypu umożliwiają kilkukrotne dosypywanie odpadów do prasy, aż do momentu uzyskania paczki o pożądanych rozmiarach. Prasy jednokrotnego zasypu natomiast nie dają możliwości dosypywania odpadów w trakcie zgniatania.

Spośród wymienionych maszyn w naszej ofercie dostępne są prasy pionowe, hydrauliczne, jedno- lub wielokomorowe oraz dodatkowo prasy rolujące, dwuramowe i kanałowe, które umożliwiają prasowanie odpadów do silnie skompresowanych bel. Hydrauliczne prasy pionowe  stosowane są do belowania odpadów oraz surowców wtórnych takich jak kartony, folie, butelki, tworzywa PET, czy puszki aluminiowe. Prasy rolujące z kolei są stosowanie przy zgniataniu różnych rodzajów odpadów komunalnych, a prasy dwuramowe oraz kanałowe sprawdzają się w przypadku belowania folii, makulatury, plastikowych butelek i innych tworzyw sztucznych, tekstyliów, elementów gumowych oraz wyrobów drewnianych. W przypadku tego ostatniego rodzaju odpadów w naszej ofercie znaleźć można też rozdrabniarki do drewna.

Jakie są powszechnie znane techniki zgniatania odpadów?

W zależności od rodzaju prasowanego materiału wyróżnia się różne techniki zgniatania. Przy czym niezwykle ważny jest dobór nacisku płyty tłoczącej w prasie do twardości odpadów. Tym samym w przypadku makulatury, foli i tworzyw PET odpady zgniata się w komorze zgniatania i następnie wiąże w bele za pomocą sznurka, taśmy lub drutu. Lekkie odpady papierowe lub plastikowe mogą być również zgniatane w worku umieszczonym w komorze zgniatania, który po sprasowaniu odpadów jest następnie zawiązywany np. ręcznie. Odpady mokre najczęściej są natomiast prasowane w specjalnie przeznaczonych do tego pojemnikach. Inne techniki wykorzystuje się też w przypadku odpadów gabarytowych, które najczęściej prasowane są pojedynczo.