Przerzucarki kompostu

Przerzucarki kompostu to urządzenia służące do przemieszczania i przewracania odpadów organicznych w celu przyspieszenia procesu kompostowania. Dzięki temu, przerzucarki pozwalają na lepsze napowietrzenie i wilgotność odpadów, co sprzyja procesowi rozkładu. Przerzucarki kompostu mogą być zarówno ręczne, jak i mechaniczne, a ich wybór zależy od potrzeb i ilości przetwarzanych odpadów. Bez przeszkód dopasujemy rodzaj sprzętu do rodzaju potrzeb klienta.

Przerzucarki kompostu - rodzaje

 


Gąsienicowe

 

Jakie są zalety stosowania przerzucarek kompostu?

Przede wszystkim stosowanie przerzucarek umożliwia przyspieszenie procesu kompostowania, co skraca czas oczekiwania na uzyskanie gotowego nawozu. lepsze napowietrzenie i wilgotność odpadów pozwala na uzyskanie bardziej równomiernego i jakościowego kompostu. Stosowanie przerzucarek kompostu może również pomóc w redukcji zapachów i zapobiegać gromadzeniu się szkodliwych substancji w odpadach. W ten sposób przerzucarki kompostu są skutecznym narzędziem w procesie przetwarzania odpadów organicznych.

Oferujemy również przesiewacze.